WOMP

Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
Centrum Profilaktyczno - Leczniczego w Łodzi

 

Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Leczniczego w Łodzi

WOMP
Menu

Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy przy ul. Aleksandrowskiej 61/63

Nowe numery telefonów w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
Centrum Profilaktyczno - Leczniczego w Łodzi
ul. Aleksandrowska 61/63

 

 

Rejestracja Poradni Lekarza POZ (internista)

Rejestracja Poradni Specjalistycznych (w tym lekarz rehabilitant)

Rejestracja Poradni Medycyny Pracy

Rejestracja Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

Rejestracja Zakładu Diagnostyki Obrazowej (RTG, USG)

Rejestracja Zakładu Rehabilitacji Leczniczej

(wyznaczanie zabiegów)

Rejestracja Przychodni Konsultacyjno-Diagnostycznej

(badania kierowców – wyznaczanie)

Sekretariat Przychodni Konsultacyjno-Diagnostycznej

Poradnia Stomatologiczna

Poradnia Położniczo-Ginekologiczna

Zakład Psychologii

Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy

Poradnia Pielęgniarki i Położnej POZ

Sekretariat MOMP

Dział Organizacji, Nadzoru i Szkolenia

Sekretariat Dyrektora WOMP CP-L

Dział Ekonomiczno-Finansowy

Dział Służb Pracowniczych

Dział Techniczno-Administracyjny

(zamówienia publiczne i marketing)

27-21-801

27-21-802

27-21-803 do 805

27-21-830

27-21-850

27-21-840 lub 27-21-802

 

27-21-870

 

27-21-881 lub 27-21-871

27-21-829

27-21-852 lub 27-21-853

27-21-868 lub 27-21-869

27-21-806

27-21-825

27-21-810

27-21-893 lub 27-21-892

27-21-900    fax 27-21-809

27-21-905    fax 27-21-860

27-21-914

27-21-913    fax 27-21-912

 

 

 

MOMP-em kieruje i nadzoruje jego działalność kierownik, który podlega służbowo i merytorycznie Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa.

W skład MOMP-u wchodzi:
 

 • Poradnia Medycyny Pracy,
 • POZ, w skład którego wchodzi:


          o Poradnia Lekarza POZ,
          o Poradnia (Gabinet) Pielęgniarki POZ,
          o Poradnia (Gabinet) Położnej POZ,
 

 • Poradnia Okulistyczna,
 • Poradnia Leczenia Jaskry,
 • Poradnia Otorynolaryngologiczna,
 • Poradnia Neurologiczna,
 • Poradnia Stomatologiczna,
 • Poradnia Położniczo-Ginekologiczna,
 • Poradnia Kardiologiczna,
 • Poradnia Dermatologiczna,
 • Poradnia Chirurgii Ogólnej,
 • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego,
 • Poradnia Medycyny Podrózy,
 • Poradnia diabetologiczna,
 • Gabinet Diagnostyczmno-Zabiegowy,
 • Punkt Szczepień.


Do zadań MOMP-u należy realizacja zadań statutowych Ośrodka w zakresie opieki profilaktycznej nad pracującymi oraz opieki leczniczej nad pacjentami, którym udzielane są świadczenia zdrowotne w ramach zawieranych kontraktów z NFZ, a w szczególności:


w ramach działalności profilaktycznej:
 

 • wykonywanie badań profilaktycznych pracowników, uczniów, studentów i doktorantów,
 • prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe,
 • prowadzeniu ambulatoryjnej rehabilitacji zawodowej,
 • współdziałanie z pracodawcami i organizacjami pracowników w zakresie spraw mających wpływ na stan zdrowia pracowników;


w ramach działalności leczniczej:
 

 • udzielanie porad lekarskich,
 • odbywanie wizyt domowych,
 • orzekanie o czasowej niezdolności do pracy,
 • udzielanie świadczeń z zakresu diagnostyki,
 • prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej,
 • udzielanie pierwszej pomocy w nagłych przypadkach,
 • szerzenie oświaty zdrowotnej oraz zasad promocji zdrowia,
 • właściwe prowadzenie obowiązującej dokumentacji medycznej,
 • prowadzenie dokumentacji sprawozdawczo-statystycznej z działalności MOMP-u.MOMP współpracuje z Przychodnią Konsultacyjno-Diagnostyczną, Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Państwową Inspekcją Pracy oraz Instytutem Medycyny Pracy

Wytworzył(a)
Maria Derfel Administrator, 8 grudnia 2015
Wprowadził(a)
Maria Derfel Administrator
Opublikował(a)
Maria Derfel Administrator, 8 grudnia 2015
Liczba wyświetleń
2621
Ostatnio aktualizował(a)
Maria Derfel Administrator
Data ostatniej zmiany
10 grudnia 2015
Drukuj   
Historia zmian artykułu:
fgdfg Maria Derfel Administrator, 10 grudnia 2015
oiu Maria Derfel Administrator, 8 grudnia 2015
dxasdadg Maria Derfel Administrator, 8 grudnia 2015
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego