Przedmiot działalności - BIP

Przejdź do PEŁNEJ WERSJI strony
WOMP

Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
Centrum Profilaktyczno - Leczniczego w Łodzi

 

Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Leczniczego w Łodzi

WOMP

Przedmiot działalności

Podstawowym celem działalności Ośrodka jest prowadzenie szeroko rozumianej profilaktyki w zakresie ochrony zdrowia, inicjowanie działań zapobiegających szerzeniu się niekorzystnych skutków zdrowotnych mających związek z warunkami lub charakterem pracy, realizacja programów profilaktycznych wynikających z oceny stanu zdrowia pracujących, propagowanie oświaty zdrowotnej, a także prowadzenie ambulatoryjnej działalności leczniczej w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz stomatologii, rehabilitacji i diagnostyki. 

Do zadań Ośrodka należy w szczególności:

Realizowanie zadań profilaktycznej opieki zdrowotnej w odniesieniu do:

 • pracowników, osób pozostających w stosunku służbowym oraz osób wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą;
 • osób wymienionych w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 96, poz. 593 ze zm.);
 • kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia;
 • uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia;
 • osób świadczących pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności w zakładach karnych, przebywania w aresztach śledczych lub osób wykonujących pracę w ramach kary ograniczenia wolności.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu POZ, stomatologii, specjalistyki, rehabilitacji oraz diagnostyki.

Realizowanie zadań z zakresu obowiązków jednostki stopnia wojewódzkiego, w szczególności:

 • udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy;
 • wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy i osób realizujących zadania tej służby poza zakładami opieki zdrowotnej, w zakresie i w sposób określony w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 96, poz. 593 ze zm.);
 • prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy, z wyjątkiem tych form, które na mocy odrębnych przepisów są zastrzeżone dla kompetencji innych jednostek;
 • prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych;
 • rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy;
 • programowanie i realizacja działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia;
 • udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz innych spraw związanych z ochroną zdrowia pracowników;
 • prowadzenie rejestrów zgłoszeń, o których mowa w art. 10 ustawy o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 1997 r., Nr 96, poz. 593 ze zm.);
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie i na zasadach określonych w art. 12 ustawy o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 1997 r., Nr 96, poz. 593 ze zm.), niezbędnych do prowadzenia specjalizacji z zakresu medycyny pracy;
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych na zlecenie podstawowych jednostek służby medycyny pracy w zakresie i na zasadach określonych w art. 14 ustawy o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 1997 r., Nr 96, poz. 593 ze zm.);
 • przyjmowanie, gromadzenie, przechowanie i przetwarzanie dokumentacji służby medycyny pracy, przekazanej w związku z likwidacją jednostek organizacyjnych tej służby;
 • gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji zawartych w rejestrach, o których mowa w art. 10 ustawy o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 1997 r., Nr 96, poz. 593 ze zm.) oraz dokumentacji z kontroli podstwowych jednostek służby medycyny pracy zarejestrowanych na terenie województwa;
 • okresowe badania lekarskie realizowane w trybie art. 229 § 5 Kodeksu Pracy, w przypadku, gdy podmiot, który zatrudniał pracownika, uległ likwidacji.

Realizowanie zadań z zakresu obowiązków podstawowej jednostki służby medycyny pracy, w szczególności:

 • sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi poprzez:
  • wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych przewidzianych w Kodeksie Pracy;
  • orzecznictwo lekarskie do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy i w przepisach wykonawczych wydanych na jego podstawie;
  • ocenę możliwości wykonywania pracy lub pobierania nauki, uwzględniając stan zdrowia oraz zagrożenia występujące w miejscu pracy lub nauki;
  • prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i leczniczej w zakresie patologii zawodowej;
  • prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywana pracą;
  • wykonywanie szczepień ochronnych niezbędnych w związku z wykonywaną pracą;
  • monitorowanie stanu zdrowia osób pracujących zaliczanych do grup szczególnego ryzyka, a zwłaszcza osób wykonujących pracę w warunkach przekroczenia normatywów higienicznych, młodocianych, niepełnosprawnych oraz kobiet w wieku rozrodczym i kobiet ciężarnych;
  • wykonywanie badań umożliwiających wczesną diagnostykę chorób zawodowych i innych chorób związanych z wykonywaną pracą; 
 • prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową;
 • organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy w razie nagłych zachorowań i wypadków, które wystąpiły w miejscu pracy lub w miejscu pobierania nauki;
 • inicjowanie i realizowanie promocji zdrowia, a zwłaszcza profilaktycznych programów prozdrowotnych, wynikających z oceny stanu zdrowia pracujących;
 • prowadzenie analiz stanu zdrowia pracowników, a zwłaszcza występowania chorób zawodowych i ich przyczyn oraz przyczyn wypadków przy pracy;
 • prowadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji o narażeniach zawodowych, ryzyku zawodowym i stanie zdrowia osób objętych profilaktyczną opieką zdrowotną;
 • świadczenie innych usług medycznych.

Wytworzył(a): Maria Derfel Administrator,10 grudnia 2015
Wprowadził(a): Maria Derfel Administrator,10 grudnia 2015
Opublikował(a): Maria Derfel Administrator,10 grudnia 2015
Ostatnia aktualizacja: Maria Derfel Administrator,  2017-03-30

 

Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.