Badania kandydatów do szkół - LPM

Przejdź do PEŁNEJ WERSJI strony

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno – Lecznicze w Łodzi

 

 

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno – Lecznicze w Łodzi

 

BADANIA KANDYDATÓW DO SZKÓŁ, UCZNIÓW, STUDENTÓW
ORAZ DOKTORANTÓW

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi realizuje zadania określone w art. 5 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o służbie medycyny pracy PDF-ustawa o służbie medycyny pracy) w odniesieniu do:

1) kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub stażu uczniowskiego są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia;

2) doktorantów, którzy w trakcie kształcenia są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

Zakres i tryb oraz sposób dokumentowania tych badań jest zgodny
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów ( PDF-rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół).

Zgodnie z ww. rozporządzeniem szkoła lub uczelnia winna wydać skierowanie
na badanie lekarskie profilaktyczne – zamieszczamy aktualny wzór skierowania opracowany w WOMP CP-L w Łodzi ( PDF-skierowanie 1).

W przypadku badań lekarskich o braku lub istnieniu przeciwskazań do kierowania pojazdami – zamieszczamy aktualny wzór skierowania opracowany w WOMP CP-L w Łodzi ( PDF-skierowanie 2).

 

INFORMACJA DLA UCZNIA/STUDENTA

Badania przeprowadzane są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 15.00, we wszystkich naszych Placówkach – wybierz dogodną dla siebie lokalizację:

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi:

MOMP ul. Aleksandrowska 61/63, tel. (42) 27-27-803 lub (42) 27-21-808,
MOMP ul. Gdańska 117 a, tel. (42) 63-65-355, (42) 63-67-627 lub 516 026 142,
MOMP ul. Tymienieckiego 18, tel. (42) 27-97-280, (42) 25-05-459 lub 797 842 947,
MOMP Al. Piłsudskiego 133B, tel. (42) 27-97-325, (42) 67-49-961 lub 506 474 362,

Zalecane jest wcześniejsze umówienie wizyty poprzez infolinię, pod w/w numerami telefonu lub droga mailową.

W celu wyznaczenia terminu badania drogą internetową prosimy o elektroniczne dostarczenie kompletnego skierowania na badania wraz z podaniem numeru telefonu kontaktowego.
Wyznaczenie terminu badania lekarskiego oznacza dzień wykonania badania lekarskiego, nie oznacza godziny rozpoczęcia i zakończenia badania.

Uwaga! W związku z trwająca pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 osoby wchodzące na teren Ośrodka muszą być zaopatrzone we własne środki ochrony osobistej - maseczki oraz długopisy. Wszystkie świadczenia realizujemy z zachowaniem reżimu sanitarnego. Na badanie należy się zgłosić nie wcześniej niż 15 minut przed wyznaczoną godziną badania.

 

PRZYGOTOWANIE DO BADAŃ

Kandydaci do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniowie i słuchacze tych szkół, studenci  oraz słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz  uczestnicy studiów doktoranckich na badania powinni się zgłosić z:

  1. oryginałem skierowania wystawionego przez szkołę lub uczelnię wyższą opatrzonym oznaczeniem placówki dydaktycznej w postaci nadruku, naklejki lub pieczęci, zawierającym jej nazwę (firmę), adres, NIP i REGON oraz pieczątkę lub imię i nazwisko osoby kierującej na badanie lekarskie oraz podpis,
  2. dokumentem potwierdzający tożsamość ze zdjęciem,
  3. kserokopią dokumentacji medycznej w przypadku chorób przewlekłych (karty informacyjne ze szpitala lub dokumentacja z leczenia w poradni specjalistycznej),
  4. okularami, soczewkami kontaktowymi wraz z pojemnikiem na ich przetrzymywanie, aparatem słuchowym – w przypadku ich używania,
  5. oświadczeniem o stanie zdrowia pacjenta – dotyczy uczniów/studentów wykonujących badania z art. 75. Ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2018 roku, o kierujących pojazdami, wypełnionym przez Osobę badaną podlegającą badaniu lekarskiemu, a w przypadku, gdy Osoba badana jest niepełnoletnia wypełnionym przez jej rodzica w rozumieniu art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( PDF-oświadczenie o stanie zdrowia).

Uczniowie/studenci powinni zgłaszać się na badania na czczo.

WAŻNE!

Kandydaci niepełnoletni zgłaszają się z rodzicem lub opiekunem prawnym bądź z pisemną zgodą rodzica na przeprowadzenie badań  (w przypadku osób  poniżej 16 roku życia  rodzic lub opiekun prawny musi być obecny przy badaniu lekarskim, osoby pomiędzy 16 a 18 rokiem życia jeśli zgłaszają się na badania bez  rodzica czy opiekuna prawnego powinny posiadać pisemną zgodę w/w osób na przeprowadzenie takich badań ( PDF-zgoda rodzica na badanie).

Pełnoletni kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz pełnoletni słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych ponoszą koszty przeprowadzonych badań oceny możliwości pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu nauki  zgodnie z art. 21a Ustawy z dnia 27.06.1997 r. o służbie medycyny pracy.

DROGA ODWOŁAWCZA

Od zaświadczenia lekarskiego osobie badanej oraz placówce dydaktycznej przysługuje odwołanie, wnoszone na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zaświadczenia lekarskiego. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem lekarza, który wydał zaświadczenie lekarskie. Jednostkami właściwymi do badania w trybie odwoławczym są wojewódzkie ośrodki medycyny pracy właściwe ze względu na siedzibę placówki dydaktycznej, a w przypadku gdy odwołanie dotyczy zaświadczenia lekarskiego wydanego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy – instytuty badawcze w dziedzinie medycyny pracy.  

Zaświadczenie lekarskie wydane w trybie odwoławczym jest ostateczne.

BADANIA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE UCZNIÓW, STUDENTÓW
I DOKTORANTÓW

W związku z pytaniami dotyczącymi finansowania lekarskich badań sanitarno-epidemiologicznych uczniów, studentów i doktorantów uprzejmie informujemy, że świadczenia zdrowotne wynikające rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów nie obejmują badań sanitarno-epidemiologicznych wynikających ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 8 ust. 1 ww. ustawy lekarskie badania sanitarno-epidemiologiczne uczniów, studentów i doktorantów powinny być finansowane na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tj. z Narodowego Funduszu Zdrowia, w ramach umowy na świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej, nieodpłatnie dla ubezpieczonych uczniów, studentów i doktorantów kształcących się do wykonywania prac przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.
 

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY DLA UCZNIÓW KIERUNKÓW KOLEJOWYCH

Uprzejmie informujemy, że podjęliśmy współpracę z PKP S.A.- Oddział Kolejowa Medycyna Pracy w Warszawie dotyczącą wykonywania badań  z zakresu medycyny pracy dla kandydatów i uczniów kierunków kolejowych z terenu województwa łódzkiego, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu podlegają lub będą podlegać narażeniom na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, wynikającym z nauki zawodu, bezpośrednio związanym z prowadzeniem ruchu na liniach kolejowych.

Badania realizowane będą w następujących placówkach zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego:

Serdecznie zapraszamy do kierowania uczniów na badania do powyższych placówek.

Nasze serwisy
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.