Medycyna pracy - LPM

Przejdź do PEŁNEJ WERSJI strony

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno – Lecznicze w Łodzi

 

 

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno – Lecznicze w Łodzi

Medycyna pracy

SZANOWNY PRACODAWCO,

jeżeli chcesz zapewnić sobie wygodę, a swoim pracownikom poczucie bezpieczeństwa, postaw na współpracę z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Leczniczym w Łodzi. Łączy on profesjonalizm swojej kadry z ofertą świadczeń, dostosowaną do polskich warunków.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami art.12 ust.1 Ustawy z dnia 17 października 2008r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy Dz.U.Nr 220 poz 1416 badania pracowników są wykonywane na podstawie pisemnej umowy pracodawcy zawartej z podstawową jednostką służby medycyny pracy.

Wszystkie ceny do negocjacji.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy CP-L jest największą tego typu placówką w Polsce. Dysponuje bogatym zapleczem diagnostycznym, laboratoryjnym i rehabilitacyjnym. Pracodawca korzystając z usług WOMP CP-L zapewnia swoim pracownikom pełne, rzetelne i szybko wykonywane badania profilaktyczne (wstępne, okresowe i kontrolne).

Badania mogą być przeprowadzone w zakresie następujących specjalności i usług:
• interna
• laryngologia
• okulistyka
• neurologia
• dermatologia
• ginekologia
• kardiologia
• ortopedia
• chirurgia
• psychotesty
• spirometria
• audiometria
• RTG
• EEG
• EKG
• laboratorium analityczne
• inne badania wysokospecjalistyczne

Na życzenie pracodawców WOMP CP-L obejmuje pracowników stałymi, ponadstandardowymi działaniami w zakresie wymienionych specjalności i badań diagnostycznych. Lekarze WOMP CP-L uprawnieni do badań profilaktycznych realizują zadania dotyczące ograniczenia szkodliwego wpływu pracy na zdrowie pracowników, w szczególności poprzez:

• wykonywanie badań wstępnych, okresowych, kontrolnych
• rozpoznanie i ocenę czynników występujących w środowisku pracy oraz sposobów wykonywania pracy mogących mieć ujemny wpływ na zdrowie
• rozpoznanie i ocenę ryzyka zawodowego w środowisku pracy oraz informowanie pracodawców i pracujących o możliwościach wystąpienia niekorzystnych skutków będących jego następstwem
• prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i leczniczej w zakresie patologii zawodowej
• prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą
• prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową
• uczestniczenie w Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy powoływanej na terenie zakładu pracy

Wzór skierowania na badania profilaktyczne.

Miejscem świadczenia usług profilaktycznych dla pracowników może być wybrany przez zakład pracy jeden z naszych Międzyzakładowych Ośrodków Medycyny Pracy zlokalizowanych przy:

ul. Aleksandrowskiej 61/63
ul. Gdańskiej 117a
al. Piłsudskiego 133B (dawniej 135)
ul. Tymienieckiego 18

 

Wykaz usług świadczonych przez WOMP CP-L w zakresie podstawowej medycyny pracy:
• badania profilaktyczne pracowników przewidziane w kodeksie pracy:

◦wstępne
◦okresowe
◦kontrolne ( po co najmniej 30 dniach nieobecności w pracy spowodowanej chorobą)


a w szczególności:
• zatrudnionych przy maszynach w ruchu, na wysokości, w narażeniu na hałas, drgania, promieniowanie, pył przemysłowy, czynniki toksyczne i biologiczne
• zatrudnionych na stanowiskach wymagających pełnej sprawności psychofizycznej
• zatrudnionych w pracy wymagającej stałego i długotrwałego wysiłku głosowego
• zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych
• badania lekarskie uczniów, studentów i uczestników studiów doktoranckich
• badania kandydatów na kierowców i kierowców wszystkich kategorii
• badania do świadectw kwalifikacyjnych - lekarskie i psychologiczne
• badania osób posiadających lub ubiegających się o pozwolenie na broń - lekarskie i psychologiczne
• badania osób posiadających lub ubiegających się o licencję pracownika ochrony fizycznej lub pracownika zabezpieczenia technicznego - lekarskie i psychologiczne
• badania kandydatów do objęcia urzędu sędziego -lekarskie i psychologiczne
• badania osób zajmujących się lub nadzorujących wytwarzanie lub obrót materiałami wybuchowymi , bronią i amunicją -lekarskie i psychologiczne
• badania lekarskie do celów sanitarno- epidemiologicznych
• wykonywania szczepień ochronnych w związku z wykonywaną pracą


WYKAZ USŁUG

Przychodnia Konsultacyjno - Diagnostyczna z poradnią chorób zawodowych:
• udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy
• rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy
• prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych
• prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy
• udzielanie świadczeń zdrowotnych wynikających z odrębnych przepisów


Poradnia Promocji Zdrowia zajmująca się inicjowaniem działalności pracodawców na rzecz ochrony zdrowia pracowników w zakresie promocji zdrowia i udzielaniem pomocy w realizacji tych zadań. Poradnia oferuje następujące programy promocji zdrowia:
• Program profilaktyki chorób układu krążenia
• Program wczesnego wykrywania patologii gruczołu krokowego
• Program profilaktyki jaskry
• Program prozdrowotny zapobiegający chorobom narządu ruchu związanym z wykonywaną pracą w pozycji siedzącej
• Program profilaktyki raka sutka

Poradnia organizuje akcje szczepień ochronnych:
• szczepienia przeciw grypie
• szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby - wzw typu A, wzw typu B

Dział Organizacji, Nadzoru i Szkolenia:
• wykonuje kontrole podstawowych jednostek służby medycyny pracy i osób realizujących zadania tej służby poza zakładami opieki zdrowotnej w zakresie i w sposób określony w ustawie o służbie medycyny pracy
• prowadzi podyplomowe kształcenie z zakresu medycyny pracy
• udziela konsultacji i opiniuje sprawy dotyczące organizacji i  funkcjonowania opieki zdrowotnejnad pracującymi oraz innych spraw związanych z ochroną zdrowia pracujących
• prowadzi rejestr podjęcia oraz zakończenia działalności przez podstawową jesnostkę służby medycyny pracy, pielęgniarkę, psychologa lub inną osobę o której mowa art.2 ust.1 w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi.

Wzór skierowania na badania profilaktyczne

Nasze serwisy
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.