Udostępnianie dokumentacji medycznej - LPM

Przejdź do PEŁNEJ WERSJI strony

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno – Lecznicze w Łodzi

 

 

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno – Lecznicze w Łodzi

ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

  1. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.

  2. Dokumentacja medyczna, o której mowa w pkt. 1, jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.

  3. W przypadku sporu między osobami bliskimi o udostępnienie dokumentacji medycznej, zgodę na udostępnienie wyraża sąd ostatniego miejsca zamieszkania pacjenta w postępowaniu nieprocesowym na wniosek osoby bliskiej lub osoby wykonującej zawód medyczny.

  4. W przypadku gdy pacjent za życia sprzeciwił się udostępnieniu dokumentacji medycznej, sąd, o którym mowa w pkt. 3, w postępowaniu nieprocesowym na wniosek osoby bliskiej, może wyrazić zgodę na udostępnienie dokumentacji medycznej i określić zakres jej udostępnienia, jeżeli jest to niezbędne w celu dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia z tytułu śmierci pacjenta oraz dla ochrony życia lub zdrowia osoby bliskiej.

  5. Dokumentacja medyczna udostępniana jest do wglądu w siedzibie WOMP CP-L w Łodzi oraz w Międzyzakładowych Ośrodkach Medycyny Pracy (przy ul. Tymienieckiego 18, al. Piłsudskiego 133B, ul. Gdańskiej 117A, ul. Aleksandrowskiej 61/63) a także poprzez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku. Przy czym dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej nie jest udostępniana poprzez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego.

  6. Dokumentacja medyczna udostępniana jest na podstawie wniosku złożonego w dowolnej formie (pisemnej, ustnej bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej). Pacjent lub inna osoba upoważniona może skorzystać z formularza pisemnego wniosku, który jest dostępny w punkcie rejestracji pacjentów, w sekretariacie WOMP CP-L w Łodzi ul. Aleksandrowska 61/63 oraz w sekretariatach MOMP-ów przy ul. Aleksandrowskiej 61/63, ul. Tymienieckiego 18, al. Piłsudskiego 133B, przy ul. Gdańskiej 117A (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00) lub na stronie internetowej www.wompcpl.eu (wzór wniosku).

  7. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w pkt 6 WOMP CP –L w Łodzi może pobierać opłatę ustalaną na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

  8. Opłaty o której mowa w pkt 7 za udostępnienie dokumentacji medycznej nie pobiera się w przypadku udostępnienie dokumentacji medycznej po raz pierwszy w żądanym zakresie w sposób, o którym mowa w pkt 6, tj. w formie wyciągu, odpisu, kopii lub na informatycznym nośniku danych pacjentowi lub przedstawicielowi ustawowemu.

  9. Udostępnianie dokumentacji medycznej następuje bez zbędnej zwłoki.

  10. WOMP CP-L w Łodzi udostępnia dokumentację medyczną również innym podmiotom w trybie i na zasadach oraz w zakresie określonych w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

    Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2019r., poz. 1127 ze zm.).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

+ 48 42 27 21 900 – Sekretariat WOMP CP-L


Załącznik Nr 1 – Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o upoważnieniu lub braku upoważnienia do dostępu do dokumentacji medycznej/ udzielania informacji o stanie zdrowia pacjenta

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie osoby bliskiej zmarłego pacjenta, w związku z wnioskiem o udostępnienie dokumentacji medycznej

Nasze serwisy
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.