Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu

Majątek Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

Gospodarka finansowa  prowadzona jest na postawie przepisów ustawy o rachunkowości oraz Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu 

Podstawą gospodarki finansowej Szpitala jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu .

W skład struktury własnościowej i majątku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu  wchodzi mienie nieruchome w użytkowaniu oraz mienie ruchome własne.

Nieruchomości Szpitala stanowią własność Województwa Łódzkiego. Szpital jest użytkownikiem tych nieruchomości na podstawie aktu notarialnego Nr 4031/2012z dnia 02.10.2012 r.

Wartość majątku określa Fundusz Założycielski oraz Fundusz Zakładu.

Wartość rzeczowych aktywów trwałych netto według stanu na dzień 31.12.2018 r.
wynosi: 51 192  645,27 zł. w tym:

- wartości niematerialne i prawne – 310 286,59 zł.

- środki trwałe – 45 782 254,30 zł.

- środki trwałe w budowie – 5 100 104,38 zł.

 

Wytworzył(a)
Posmyk Piotr, 10 kwietnia 2017
Wprowadził(a)
Posmyk Piotr
Opublikował(a)
Posmyk Piotr, 10 kwietnia 2017
Liczba wyświetleń
1676
Ostatnio aktualizował(a)
Posmyk Piotr
Data ostatniej zmiany
23 września 2019
Drukuj   
Historia zmian artykułu:
Akt. Posmyk Piotr, 23 września 2019
aktualizacja rzeczowych aktywów trwałych netto według stanu na dzień 31.12.2017 r. Posmyk Piotr, 25 stycznia 2019
aktualizacja rzeczowych aktywów trwałych netto według stanu na dzień 31.12.2017 r. Posmyk Piotr, 4 października 2018
v2 Posmyk Piotr, 16 maja 2017
Kosmetyka strony Posmyk Piotr, 11 kwietnia 2017
Kosmetyka Posmyk Piotr, 11 kwietnia 2017
przeniesiono wyszukiwarkę Posmyk Piotr, 10 kwietnia 2017
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego