Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 

W skład Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu wchodzą:

 


    Pion Medyczny

    Pion Administracyjny


Dyrektorowi bezpośrednio polegają:

    Zastępca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej,

    Zastępca Dyrektora ds. Technicznych,

    Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania,

    Główny Księgowy,

    Przełożona Pielęgniarek,

    Sekretariat Główny, w skład którego wchodzi:

            Kancelaria

    Dział Kadr, w skład którego wchodzą:

            Sekcja Spraw Osobowych,

            Sekcja Płac,

    Dział Organizacyjno-Prawny, w skład którego wchodzą:

            Sekcja Organizacyjna,

            Sekcja ds. Świadczeń Zdrowotnych,

            Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli

    Sekcja Zamówień Publicznych,

    Stanowisko ds. Obronności i Bezpieczeństwa Publicznego,

    Służba BHP,

    Służba PPOŻ,

    Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych,

    Kapelan,

    Sekcja Informatyki

    Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa

    Główny Specjalista ds. Restrukturyzacji

    Inspektor ochrony radiologicznej

    Inspektor ochrony danych
 

W WSS funkcjonują następujące zakłady lecznicze:

    Zespół Opieki Szpitalnej,

    Zespół Opieki Pozaszpitalnej,

    Zespół Opieki Ambulatoryjnej.

 

Zakład leczniczy: Zespół Opieki Szpitalnej tworzą:

    Szpital, w skład którego wchodzą:

            Oddział Chorób Wewnętrznych i Geriatrii,
    
            Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej,

            Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej,

            Oddział Gastroenterologiczny,

            Oddział Ginekologii, Położnictwa i Terapii Endoskopowej

            Szkoła Rodzenia,

            Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii,

            Pododdział Kardiologiczny,

            Pododdział Nefrologiczny,

            Oddział Neonatologii i Patologii Noworodka,

            Oddział Neurochirurgiczny,

            Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym,

            Oddział Okulistyczny,

            Oddział Otolaryngologiczny,

            Oddział Pediatryczny,

            Oddział Psychiatryczny Żeński,

            Oddział Psychiatryczny Męski,

            Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych,

            Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu,

            Oddział Rehabilitacyjny,

            Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej,

            Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej,

            Pododdział Urologiczny,

            Zakład Medycyny Nuklearnej,

            Oddział Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej,

            Apteka,

            Blok Operacyjny,

            Centralna Sterylizatornia,

            Dział Higieny i Epidemiologii.
     
            Oddział Chorób Wewnętrznych - Zgierz, ul. Struga 2/4

            Pododdział Geriatryczny - Zgierz, ul. Struga 2/4

            Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy

            Szpitalny Oddział Ratunkowy,

             Izba Przyjęć Ogólna,

             Izba Przyjęć dla dzieci,

             Zakład Patomorfologii

             Pododdział Chirurgii Naczyniowej


       

Zakład leczniczy: Zespół Opieki Pozaszpitalnej tworzą:

 

Zakład Rehabilitacji, w skład którego wchodzą:

        Ośrodek Rehabilitacji Dziennej,

        Gabinet Fizjoterapii,

        Poradnia Rehabilitacji,

        Dzienny Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej.
 
       

Ośrodek Leczenia Uzależnień, w skład którego wchodzi:

        Dzienny Oddział Leczenia Uzależnień.

 

Zakład leczniczy: Zespół Opieki Ambulatoryjnej tworzą:

Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej, w skład którego wchodzą:

       Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej,

       Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla dzieci,

       Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej,

       Gabinet Położnej Środowiskowej,

       Gabinet Zabiegowy,

       Punkt Szczepień.

       Zespół nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Zgierzu

       Zespół nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim

       Zespół nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Ozorkowie

Przychodnia Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej, w skład którego wchodzą:

       Poradnia Chirurgii Ogólnej,

       Poradnia Chirurgii Ogólnej dla dzieci,

       Poradnia Chirurgii Szczękowo – Twarzowej,

       Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej,

       Poradnia Diabetologiczna,

       Poradnia Endokrynologiczna,

       Poradnia Gastroenterologiczna,

       Poradnia Ginekologiczno – Położnicza,

       Poradnia Kardiologiczna,

       Poradnia Medycyny Pracy,

       Poradnia Nefrologiczna,

       Poradnia Neurochirurgiczna,

       Poradnia Neurologiczna,

       Poradnia Okulistyczna,

       Poradnia Otolaryngologiczna,

       Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia,

       Poradnia Urologiczna,

       Poradnia Zdrowia Psychicznego,

       Pracownia Endoskopowa,

       Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy,   

       Poradnia Chirurgii Naczyniowej,

       Poradnia Medycyny Sportowej,

       Poradnia Alergologiczna,

       Poradnia Alergologiczna dla dzieci,

       Poradnia Dermatologiczna,

       Poradnia Kardiologiczna – Biała, ul. Kościelna 1a,

       Poradnia Otolaryngologiczna – Biała, ul. Kościelna 1a,

       Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy – Biała, ul. Kościelna 1a.

       Poradnia Leczenia Bólu

       Poradnia Geriatryczna

      
  

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej w skład którego wchodzą:

 

       Pracownia Chemii Klinicznej i Immunochemii,

       Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi,

       Pracownia Hematologii i Koagulologii,

       Pracownia Bakteriologii i Parazytologii,

       Pracownia Wirusologii,

       Pracownia Analityki Ogólnej.

Zakład Diagnostyki Obrazowej w skład którego wchodzą:

       Pracownia USG,

       Pracownia Tomografii Komputerowej,

       Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej,

       Pracownia Rezonansu Magnetycznego,

       Pracownia Radiologii Zabiegowej.
 

 

 

Zastępcy Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej podlegają:

       Komórki organizacyjne Zakładów leczniczych WSS z wyłączeniem Centralnej Sterylizatorni
 
       Sekcja Statystyki Medycznej i Dokumentacji Chorych,

       Koordynator Terapii Onkologicznej.

       Medyczna Sekretarka Koordynująca.

 

Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych, podlega:

       Dział Techniczny, w skład którego wchodzą:

       Sekcja remontowo – budowlana,

       Sekcja energetyczna,

       Samodzielne stanowisko ds. inwestycji infrastrukturalnych i remontów kapitalnych,

       Sekcja Aparatury Medycznej

       Samodzielne stanowisko ds. analiz i inwestycji sprzętowych
  
       Sekcja Administracyjna, w skład której wchodzą:

       Portiernia,

       Kierowcy,

       Magazyny.

 

Głównemu Księgowemu podlegają:

       Dział Księgowości, w skład którego wchodzi:

       Sekcja Księgowości Finansowej,

       Sekcja Kosztów i Rozliczeń Materiałowych.


Przełożonej Pielęgniarek podlegają:

    Pielęgniarki oddziałowe i koordynujące,

    Pielęgniarki, położne i ratownicy medyczni,

    Inny medyczny personel,

    Pracownik socjalny,

    Centralna Sterylizatornia,

    Dietetyk.

Wytworzył(a)
Piotrowski Radosław, 3 września 2015
Wprowadził(a)
Piotrowski Radosław
Opublikował(a)
Piotrowski Radosław, 3 września 2015
Liczba wyświetleń
3484
Ostatnio aktualizował(a)
Posmyk Piotr
Data ostatniej zmiany
7 stycznia 2020
Drukuj   
Historia zmian artykułu:
aktualizacja Posmyk Piotr, 7 stycznia 2020
Aktualizacja struktury organizacyjnej Kubacki Łukasz, 8 sierpnia 2019
Aktualizacja struktury Posmyk Piotr, 28 maja 2019
baner Posmyk Piotr, 25 stycznia 2019
aktualizacja struktury Posmyk Piotr, 25 stycznia 2019
aktualizacja struktury Posmyk Piotr, 25 stycznia 2019
aktualizacja struktury Posmyk Piotr, 7 czerwca 2018
Aktualizacja Posmyk Piotr, 7 grudnia 2017
Aktualizacja Posmyk Piotr, 7 grudnia 2017
BANER Posmyk Piotr, 14 lipca 2017
Zaktualizowano Strukturę Organizacyjną. dodano DORK Posmyk Piotr, 10 lipca 2017
Zamiany statutu na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego nr 738/17 z dnia 02.06.2017r. Posmyk Piotr, 3 lipca 2017
Korekta struktury zgodnie ze zmianami. Posmyk Piotr, 8 czerwca 2017
kosmetyka strony mobilnej Posmyk Piotr, 12 kwietnia 2017
kosmetyka Posmyk Piotr, 10 kwietnia 2017
v2 Posmyk Piotr, 10 kwietnia 2017
zmiany kosmetyczne Posmyk Piotr, 10 kwietnia 2017
korekta menu v2 Posmyk Piotr, 10 kwietnia 2017
korekta logo Posmyk Piotr, 10 kwietnia 2017
kosmetyka, poprawiono wygląd Posmyk Piotr, 10 kwietnia 2017
zmiany kosmetyczne Posmyk Piotr, 7 kwietnia 2017
oznaczenia Posmyk Piotr, 17 października 2016
poprawiona struktura Posmyk Piotr, 17 października 2016
skreślono poradnie gh Posmyk Piotr, 17 października 2016
modyfikacja admin_comarch admin_comarch, 3 grudnia 2015
modyfikacja Piotrowski Radosław, 17 listopada 2015
wprowadzenie Piotrowski Radosław, 17 listopada 2015
1 Piotrowski Radosław, 8 października 2015
1 Piotrowski Radosław, 2 października 2015
1 Piotrowski Radosław, 2 października 2015
1 Piotrowski Radosław, 2 października 2015
1 Piotrowski Radosław, 2 października 2015
1 Piotrowski Radosław, 2 października 2015
1 Piotrowski Radosław, 2 października 2015
1 Piotrowski Radosław, 2 października 2015
1 Piotrowski Radosław, 2 października 2015
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego