Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu

Przedmiot działalności

Celem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na:
1) udzielaniu świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania;
2) promocji zdrowia poprzez prowadzenie działań umożliwiających poszczególnym osobom i społeczności zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i przez to jego poprawę, promowanie zdrowego stylu życia oraz środowiskowych i indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu;
3) uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych osób.

1. Do zadań Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu należy w szczególności:
1) badanie i porada lekarska oraz pielęgnacja chorych;
2) leczenie;
3) badanie i terapia psychologiczna;
4) rehabilitacja lecznicza;
5) opieka nad kobietą ciężarną i jej płodem, połogiem oraz nad noworodkiem;
6) badanie diagnostyczne, w tym badania z zakresu analityki medycznej;
7) udzielanie pomocy doraźnej w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia – powodujących zagrożenie życia;
8) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia;
9) zapobieganie powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne;
10) transport sanitarny.
2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu wykonuje zadania w zakresie spraw obronnych i bezpieczeństwa publicznego.

Wytworzył(a)
Piotrowski Radosław, 24 sierpnia 2015
Wprowadził(a)
Piotrowski Radosław
Opublikował(a)
Piotrowski Radosław, 24 sierpnia 2015
Liczba wyświetleń
1506
Ostatnio aktualizował(a)
Posmyk Piotr
Data ostatniej zmiany
24 września 2019
Drukuj   
Historia zmian artykułu:
Aktualizacja Posmyk Piotr, 24 września 2019
baner Posmyk Piotr, 25 stycznia 2019
BANER Posmyk Piotr, 14 lipca 2017
kosmetyka strony mobilnej Posmyk Piotr, 12 kwietnia 2017
v2 Posmyk Piotr, 11 kwietnia 2017
Kosmetyka Strony Posmyk Piotr, 11 kwietnia 2017
kosmetyka Posmyk Piotr, 10 kwietnia 2017
v2 Posmyk Piotr, 10 kwietnia 2017
korekta menu Posmyk Piotr, 10 kwietnia 2017
korekta logo Posmyk Piotr, 10 kwietnia 2017
kosmetyka v2 Posmyk Piotr, 10 kwietnia 2017
wprowadzenie admin_comarch admin_comarch, 3 grudnia 2015
wprowadzenie Piotrowski Radosław, 17 listopada 2015
1 Piotrowski Radosław, 8 października 2015
1 Piotrowski Radosław, 2 października 2015
1 Piotrowski Radosław, 2 października 2015
1 Piotrowski Radosław, 2 października 2015
1 Piotrowski Radosław, 1 września 2015
1 Piotrowski Radosław, 25 sierpnia 2015
1 Piotrowski Radosław, 25 sierpnia 2015
1 Piotrowski Radosław, 25 sierpnia 2015
Pliki do pobrania
Zakresy Świadczeń
 
Pobrano 39 razy
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego