Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-„Wojewódzki Szpitala SpecjaliCurie w Zgierzu zatrudni dwie osoby na stanowisku – Specjalista ds. zamówień publicznych.

Numer: 13

Nazwa oferenta: Wojewódzki Szpitala Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

Termin składania ofert

2025-01-31

Warunki pracy i płacy

Miejscowość
Wojewódzki Szpitala Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu
Data rozpoczęcia
2020-02-04
Czy tymczasowa?
Nie

Wymagania

Wymagania konieczne
Wymagania związane ze stanowiskiem: - wykształcenie wyższe, - znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do ww. ustawy, orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej, - znajomość systemu operacyjnego Windows i pakietu MS Office, - doświadczenie na stanowisku związanym z obsługą zamówień publicznych. Wymagane dokumenty: - życiorys i list motywacyjny, - oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie i odbyte szkolenia.
Mile widziane wymagania
Wymagania dodatkowe: - odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych, - sumienność i samodzielność w działaniu, - umiejętność pracy w zespole, - komunikatywność.
Nazwa pracodawcy
Wojewódzki Szpitala Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu
Adres pracodawcy
95-100 Zgierz ul. Parzęczewska 35
Numer telefonu
42 714 43 32
Adres email
Język aplikacji
Polski
Wymagane dokumenty
Wymagane dokumenty: - życiorys i list motywacyjny, - oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie i odbyte szkolenia. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z REKRUTACJĄ KANDYDATÓW DO PRACY W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE W ZGIERZU UL. PARZĘCZEWSKA 35, ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE internetowej BIB szpitala pod adresem: szpital.zgierz.pl/rodo-443 Jednocześnie informujemy, że dokumenty aplikacyjne złożone poza ogłoszonymi procesami rekrutacji będą niezwłocznie niszczone, a dane osobowe w nich zawarte nie będą przetwarzane. Administrator zastrzega jednak, że przesłanie do WSS w Zgierzu CV poza ogłoszonymi procesami rekrutacji może w niektórych przypadkach zostać potraktowane jako Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych - świadome i jednoznaczne okazanie woli w formie wyraźnego działania potwierdzającego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną podmiot danych może wycofać w każdym momencie. Oświadczam, ze wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych dla celów rekrutacji z zgodnie z ogłoszeniem publikowanymi przez WSS w Zgierzu, także po jej zakończeniu - w celu prowadzenia dalszej rekrutacji (umieszczenia moich danych na liście rezerwowej), jednak nie dłużej niż przez 1 rok od dnia ogłoszenia wyników niniejszej rekrutacji. Zapoznałem się z prawem do cofnięcia tej zgody w każdym momencie. Data…………………………………… Podpis…………………………………………………………………

Pozostałe dane

Liczba miejsc pracy
2
Czy przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (finansowanie z PFRON)?
Nie
Czy przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy?
Nie
Formularz aplikacyjny

Oferta pracy

Wytworzył(a)
Posmyk Piotr, 4 lutego 2020
Wprowadził(a)
Posmyk Piotr
Opublikował(a)
Posmyk Piotr, 4 lutego 2020
Liczba wyświetleń
1337
Ostatnio aktualizował(a)
Posmyk Piotr
Data ostatniej zmiany
30 września 2020
Drukuj   
Historia zmian artykułu:
. Posmyk Piotr, 30 września 2020
. Posmyk Piotr, 17 lutego 2020
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego