Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu w ramach projektu pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem i zakupem aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu” w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - BIP

Przejdź do PEŁNEJ WERSJI strony

Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im.Marii Skłodowskiej-Curie
w Zgierzu

Podstawowe dane

Tytuł zamówienia
Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu w ramach projektu pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem i zakupem aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu” w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Numer zamówienia
PN/XII/2018
Status zamówienia
Rozstrzygnięte

Dane zamawiającego

Nazwa zamawiającego
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii skłodowskiej-Curie w Zgierzu
Adres www zamawiającego
http://www.szpital.zgierz.pl
NIP zamawiającego
7321003187
Kontakt do zamawiającego
fax: 42 71 44 530
E-mail zamawiającego

Szczegóły

Tryb zamówienia
Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert
2018-03-27
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
CPV
45000000-7, 45333000-0, 45332000-3, 45331000-6, 45331100-7, 45310000-3
Realizacja częściowa
Nie
Oferta wariantowa
Nie
Kwota wadium
100 000,00 zł

Pliki do pobrania
Modyfikacja nr 1 do siwz
 
Pobrano 166 razy
Modyfikacja nr 2 do siwz
 
Pobrano 137 razy
Modyfikacja nr 3 do siwz
 
Pobrano 142 razy
ogłoszenie o wyborze
 
Pobrano 138 razy
ogłoszenie o zamówieniu
 
Pobrano 129 razy
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 
Pobrano 94 razy
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
 
Pobrano 89 razy
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3
 
Pobrano 103 razy
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 
Pobrano 222 razy
SIWZ%20SOR.doc (549.5 KB)
Wyjaśnienia nr 1
 
Pobrano 139 razy
wyjaśnienia nr 2 do siwz
 
Pobrano 115 razy
zał. nr 1 do projektu umowy
 
Pobrano 135 razy
zał. nr 5 do siwz, przedmiary
 
Pobrano 262 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 143 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 122 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 163 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 129 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 172 razy
Parzeczewska.DXF (1.42 MB)
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 154 razy
Parzeczewska.tif (28.44 MB)
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 146 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 93 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 160 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 152 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 161 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 167 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 211 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 110 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 116 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 121 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 177 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 108 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 113 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 95 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 125 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 113 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 106 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 132 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 124 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 120 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 95 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 154 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 157 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 120 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 115 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 111 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 122 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 103 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 117 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 121 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 74 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 104 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 65 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 113 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 128 razy
PW_K3.0_420.zip (4.82 MB)
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 91 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 71 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 76 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 101 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 73 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 82 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 87 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 138 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 123 razy
zal-5-2.zip (3.73 MB)
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 140 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 98 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 105 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 123 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 98 razy
zal-3-4.pdf (385.47 KB)
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 74 razy
zal-4-1.pdf (397.74 KB)
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 87 razy
zal-4-2.pdf (399.67 KB)
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 92 razy
zal-3-3.pdf (386.09 KB)
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 84 razy
zal-3-2.pdf (382.68 KB)
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 91 razy
zal-2.pdf (215.34 KB)
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 79 razy
zal-3-1.pdf (387.31 KB)
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 81 razy
zal-4-3.pdf (400.02 KB)
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 81 razy
zal-4-4.pdf (396.97 KB)
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 78 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 102 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 106 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 79 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 77 razy
zal-5-1.pdf (11.01 KB)
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 74 razy
zal-5-2.pdf (10.87 KB)
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 65 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 129 razy
tekst.pdf (347.43 KB)
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 77 razy
K1.0.pdf (409.7 KB)
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 78 razy
K2.0.pdf (444.42 KB)
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 85 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 112 razy
ELEKTRYKA_PB.pdf (1.01 MB)
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 77 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 75 razy
BIOZ.pdf (44.19 KB)
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 66 razy
K3.0.pdf (122.99 KB)
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 78 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 74 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 78 razy
tab-2.pdf (219.55 KB)
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 77 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 92 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 94 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 72 razy
pierwsza%20strona.pdf (138.78 KB)
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 81 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 76 razy
zal1.pdf (273.93 KB)
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 59 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 70 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 70 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 98 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 64 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 64 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 60 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 63 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 58 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 130 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 70 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 75 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 64 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 59 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 68 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 80 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 53 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 156 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 1720 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 98 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 77 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 77 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 65 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 55 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 59 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 77 razy
K5.0.pdf (151.12 KB)
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 73 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 65 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 75 razy
K4.0.pdf (117.91 KB)
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 67 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 69 razy
zał. nr 6 do siwz, dok. projektowa
 
Pobrano 62 razy
zał. nr 7 do siwz, specyf. tech. wykonania i odbioru robót
 
Pobrano 138 razy
załącznik do modyfikacji nr 1
 
Pobrano 94 razy
załącznik do modyfikacji nr 3
 
Pobrano 86 razy
załącznik nr 1 do SIWZ
 
Pobrano 106 razy
załącznik nr 10 do siwz
 
Pobrano 87 razy
załącznik nr 2 do siwz
 
Pobrano 99 razy
załącznik nr 3 do SIWZ
 
Pobrano 85 razy
załącznik nr 4 do siwz
 
Pobrano 98 razy
załącznik nr 8 do siwz
 
Pobrano 109 razy
załącznik nr 9 do siwz
 
Pobrano 129 razy
Zestawienie ofert
 
Pobrano 164 razy
Wytworzył(a)
Kolasa Marzena, 26 lutego 2018
Wprowadził(a)
Kolasa Marzena
Opublikował(a)
Kolasa Marzena, 6 marca 2018
Liczba wyświetleń
1939
Ostatnio aktualizował(a)
Kolasa Marzena
Data ostatniej zmiany
20 kwietnia 2018
Drukuj   
Historia zmian artykułu:
zmiana statusu na rozstrzygnięty Kolasa Marzena, 20 kwietnia 2018
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.