Menu

PRZYCHODNIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ


    REJESTRACJA
   
   
tel. 42 71 44 214

    tel. 42 71 44 555

    poz@wss.zgierz.pl

 

 

 


Kierownik Przychodni:
lek. med. Joanna Jędrzejczak - Kierownik

Zespół lekarzy:
lek. med. Leonadrd Celuch - Starszy Asystent
lek. med. Maria Derlecka - Starszy asystent
lek. med. Małgorzata Barańska - Asystent - Pediatra
lek. med Izabela Porada-Wakieć - Asystent - Pediatra
 


Deklaracja wyboru lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ + instrukcjaDo zadań  Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej należy:

Działalność lecznicza:

 • zapewnienie wszystkim pacjentom zadeklarowanym w POZ porady ambulatoryjnej lub wizyty w dniu zgłoszenia w godzinach pracy POZ.
 • przyjmowanie zgłoszeń porad ambulatoryjnych i wizyt domowych telefonicznie lub przez osoby trzecie
 • zapewnienie zabiegów pielęgniarskich oraz opieki pielęgnacyjnej pacjentom leczonym w miejscu zamieszkania
 • zapewnienie dostępności świadczeń zdrowotnych w godzinach wieczornych i nocnych oraz w święta i dni wolne od pracy
 • wykonywanie części badań diagnostycznych (EKG, pomiar glikemii, RR) w miejscu oraz pozostałych badań laboratoryjnych.

Działalność profilaktyczna:
 • otoczenie czynną opieką chorych zakwalifikowanych do poszczególnych grup dyspanseryjnych z powodu choroby przewlekłej, narażenia na działanie czynników szkodliwych, wieku lub stanu fizjologicznego wymagającego systematycznej kontroli lekarskiej lub pielęgniarskiej (noworodki, niemowlęta, dzieci i młodzież w wieku szkolnym, kobiety ciężarne i w połogu)
 • prowadzenie profilaktyki badań przeglądowych zgodnie z ustalonym planem lub potrzebą
 • wykonywanie bilansów zdrowia dzieci i młodzieży szkolnej
 • wykonywanie szczepień wg kalendarza szczepień obowiązującego w danym roku
 • czynne szerzenie oświaty zdrowotnej oraz zasad higieny
         

Zakres działań Pielęgniarki i Położnej Poradni POZ:

Promocja zdrowia i profilaktyki chorób:

 • Edukacja w zakresie specjalistycznych jednostek chorobowych
 • Rozpoznawanie, ocena i zapobieganie
 • Prowadzenie porad w zakresie zdrowego trybu życia
 • Organizacja grup wsparcia
 • Realizacja szczepień ochronnych dzieci i dorosłych


Świadczenia diagnostyczne:

 • Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych
 • Wykonywanie badań fizykalnych
 • Wykonywanie pomiarów RR
 • Wykonywanie testów na pomiar cukru
 • EKG

Świadczenia pielęgnacyjne:
 • Realizacja opieki pielęgnacyjnej u pacjentów w różnych fazach życia i choroby
 • Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych
 • Przygotowanie do samoopieki i samopielęgnacji w chorobie i niepełnosprawności

Świadczenia lecznicze:
 • Ustalenie diety w żywieniu przewlekle chorych
 • Wykonywanie zleceń lekarskich
 • Podawanie leków na zlecenie lekarza
 • Zakładanie opatrunków
 • Wykonywanie inhalacji
 • Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach
 • Wykonywanie iniekcji dożylnych i domięśniowych w poradni i w domu pacjenta

Świadczenia Położnej środowiskowo-rodzinnej:
 • Edukacja w zakresie planowania rodziny
 • Opieka w okresie ciąży i połogu
 • Opieka nad kobietą, noworodkiem, niemowlęciem i rodziną
 • Opieka w schorzeniach ginekologicznych, onkologicznych i po zabiegach operacyjnych
 • Edukacja kobiety w zakresie samobadań piersi
 • Wizyty patronażowe 

Autor : Administrator Administrator
Liczba wyświetleń : 2714
Data publikacji : 9 marca 2016
Data aktualizacji : 27 lutego 2018

Drukuj   
Historia zmian artykułu:
Dezaktywowana Posmyk Piotr, 27 lutego 2018
kosmetyka Posmyk Piotr, 13 lipca 2017
new baner Posmyk Piotr, 10 lipca 2017
Kosmetyka strony Posmyk Piotr, 3 lipca 2017
korekta logo Posmyk Piotr, 3 lipca 2017
v5 Posmyk Piotr, 30 czerwca 2017
v4 Posmyk Piotr, 30 czerwca 2017
zmiany kosmetyczne Posmyk Piotr, 9 kwietnia 2017
zdjęcie Administrator Administrator, 15 marca 2016
link Administrator Administrator, 15 marca 2016
mail Administrator Administrator, 15 marca 2016
logo w prawo Administrator Administrator, 15 marca 2016
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego